Reference

Společnost poskytovala a poskytuje služby zejména:

–          obchodníkům s cennými papíry

–          investičním zprostředkovatelům

–          investičním společnostem a investičním fondům

–          platebním institucím

–          platebním institucím malého rozsahu

–          vydavatelům elektronických peněz malého rozsahu

 

Konkrétní reference sdělíme na vyžádání.