Náš tým

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakladatelem a jednatelem společnosti. V roce 2000 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studií na právnické fakultě vykonával pozici compliance officera a interního auditora u obchodníka s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a následně vykonával stejnou funkci u obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. V roce 2007 založil společnost Jurekon. Je členem legislativní komise pro kapitálový trh při MF, členem burzovního výboru pro MIFID Burzy cenných papírů Praha a členem Českého compliance institutu.

 

Mgr. Jakub Mikulec

V roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně. Od září 2007 pracoval jako právník a compliance officer u jednoho z největších finančních poradců, společnosti AWD Česká republika s.r.o. Od počátku roku 2011 působil jako compliance officer u investičního zprostředkovatele LUTHERUS s.r.o. Od roku 2012 je interním auditorem společnosti Jurekon.